Skip to content

Organy statutowe

1) Rzecznik dyscyplinarny - Sławomir Sikora

2) Komisja rewizyjna - Agnieszka Świderska, Andrzej Demianowicz, Jerzy Łucki

3) Sąd koleżeński - Krzysztof Teszner, Sławomir Ambrożewicz, Janusz Andrejuk