Skip to content

Zarząd Koła

W roku 2012 Zarząd AKW SKISH działa w następującym składzie:

1) Maciej Etel – Prezes

2) Marek Radziszewski – Wiceprezes

3) Grzegorz Liszewski – Skarbnik

4) Rafał Dowgier – Zastępca Skarbnika

5) Rafał Trykozko – Sekretarz

6) Sławomir Sikora – Gospodarz Koła

7) Leonard Etel

8) Kamil Skorulski

9) Sławomir Niesterczuk

10) Marcin Stocki